Kortsiktiga råvarupriser är fortfarande höga, men brist på stöd på medellång och lång sikt
På kort sikt är faktorerna som stöder råvarupriserna fortfarande på. Å ena sidan fortsatte den lösa finansiella miljön. Å andra sidan fortsätter flaskhalsar i utbudet att plåga världen. På medellång och lång sikt står råvarupriser dock inför flera begränsningar. För det första är råvarupriserna för höga. För det andra har utbudssidans begränsningar successivt lindrats. För det tredje har penningpolitiken i Europa och USA successivt normaliserats. För det fjärde har effekten av att säkerställa utbudet och stabilisera priserna på inhemska varor gradvis släppts.


Inläggstid: 05-05-2021